BelgaGov

BelgaGov is 24/7 raadpleegbaar vanop eender welke locatie en op eender welk device.

Naast een complete en rijk gedocumenteerde multimedia nieuws-feed, vind  je er nog heel wat andere performante tools zoals 'PressAgenda', 'Pictures', 'Press Releases' en andere.

BelgaGov is voorbehouden voor onze overheidsklanten.

 

http://www.belgagov.be/