BelgaBox

BelgaBox is de 'digitale toolbox' voor professionele journalisten en is 24/7 raadpleegbaar vanop eender welke locatie en op eender welk device. Het biedt hen een volledig en rijk gedocumenteerde multimedia nieuwsfeed. BelgaBox wordt opgesteld door journalisten voor journalisten en is gevuld met praktische tools zoals 'Now', 'Coming Up', ‘Today in History’,... en nog veel meer.

Deze dienst wordt uitsluitend aangeboden aan professionele journalisten in dienst van de Belga mediapartners.

http://www.belgabox.be/