Beslissingen van de Vlaamse Regering - Kampenhout-Sas: verkeershinder door herstelling wegdek van 19 juni 2017

14:30 19/06/2017

Een aannemer voert op 22 juni in opdracht van Wegen en Verkeer een
definitieve herstelling uit aan het wegdek van de Leuvensesteenweg (N26) in
Kampenhout, net voor de aansluiting met de rotonde van het knooppunt
Kampenhout-Sas.

De aannemer zal een voeg herstellen die hij eerder al eens herstelde in
december 2016. Wegen en Verkeer stelde toen vast dat de ingreep niet goed
uitgevoerd was en gaf de aannemer de opdracht om het werk over te doen. Door
het warme weer van de afgelopen dagen is de toestand van de voeg verslechterd
en moet de herstelling versneld gebeuren. Vrijdag 16 juni werd het wegdek
tijdelijk hersteld, zodat het verkeer zo snel mogelijk opnieuw over de weg
kon. De definitieve herstelling wordt dan de avond van 22 juni en de nacht
van donderdag 22 juni op vrijdag 23 juni uitgevoerd.