Herinrichting Tiense Vesten: fasewissel van buiten- naar binnenring tijdens nacht van 21 op 22 mei

13:36 19/05/2017

In de nacht van zondag 21 op maandag 22 mei verschuift Wegen en Verkeer de
werkzone op de Tiense Vesten van de buiten- naar de binnenring. Vanaf 22 mei
zal er worden gewerkt tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met
de Kapucijnenstraat. Het verkeer op de Vesten blijft ter hoogte van de
Leopoldvest en Sliksteenvest beschikken over één rijstrook in elke
rijrichting. Ditmaal op de vernieuwde buitenring.

Verkeerssituatie wijzigt in de nacht van 21 op 22 mei

In de nacht van 21 op 22 mei verschuift de aannemer de werfzone van de
buiten- naar de binnenring. Vanaf maandag 22 mei moet het verkeer ter hoogte
van de Sliksteenvest en Leopoldvest in beide richtingen gebruik maken van de
vernieuwde buitenring. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat worden ter
hoogte van de Vesten doodlopend. Fietsers op de Vesten kunnen ter hoogte van
de kruispunten met de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat de rijweg
oversteken en gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de buitenring.
Vanuit de Slachthuisstraat zal het opnieuw mogelijk zijn om de Vesten op te
rijden in alle richtingen.

Opbreken rijweg en kappen van bomen

Aan de binnenring start de aannemer met het opbreken van de weginfrastructuur
en het rooien van 33 bomen. Dit laatste is nodig om ruimte vrij te maken voor
de aanleg van de nieuwe riolering, die dieper komt te liggen dan de bestaande
riolering, en de nodige huisaansluitingen. Ook het nieuwe voetpad en fietspad
hebben meer ruimte nodig dan vandaag. Tijdens de heraanleg van de binnenring
zal Wegen en Verkeer in deze zone om en bij de 90 nieuwe bomen planten.

Project Tiense Vesten: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2014 tot 2018 de Tiense
Vesten (R27). Meer informatie over de werken vindt u op de
http://www.wegenenverkeer.be/tiense-vesten.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is
copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang
om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV'
te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'


Bedrijfsinformatie


Delen

url van deze pagina: hier