Het FAVV vormt, informeert en controleert Aangekondigde controleactie in de distributiesector te Aalst

11:00 19/05/2017

Van 12 tem 18 juni organiseert het Voedselagentschap een aangekondigde controleactie in de distributiesector in de stad Aalst.

Het doel van een aangekondigde controleactie bestaat erin de operatoren ertoe aan te zetten om altijd en overal in orde te zijn op het vlak van voedselveiligheid. Zo kan er voldaan worden aan de verwachtingen van de consument en is de voedselveiligheid ten allen tijd gegarandeerd, ongeacht of er controles zijn. De actie past ook in een aanpak gebaseerd op het informeren en sensibiliseren van de operatoren die actief zijn in de voedselketen, en meer in het bijzonder van de kleinhandelaars van de B2C-sector.
In dit kader organiseert het Agentschap vormings- en informatiesessies en dit met de waardevolle hulp van de gemeenten.
Opleidingssessie door de voorlichtingscel en informatiesessie door de lokale controle-eenheid Oost-Vlaanderen.

Op 23 mei wordt er, in samenwerking met de stad Aalst, een opleidings- en informatiesessie georganiseerd. Tijdens deze sessie wordt de regelgeving i.v.m. voedselveiligheid door de voorlichtingscel van het FAVV op een aanschouwelijke manier voorgesteld en vertaald in termen die een makkelijke toepassing in de praktijk mogelijk maken.
Een controleur geeft uitleg over het verloop en de belangrijkste punten van een inspectie om de bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden op het controlebezoek van het FAVV. En natuurlijk wordt er, zoals altijd, voldoende tijd uitgetrokken om te antwoorden op vragen.

De checklists die gebruikt worden tijdens de controles zijn terug te vinden op de website van het Agentschap:
http://www.favv.be professionelen  checklists  distributie

Alle hulpmiddelen die het FAVV ter beschikking stelt van de operatoren zijn ook beschikbaar op onze website:

- Brochure « De weg naar een feilloze FAVV-controle »:
http://www.favv.be  professionelen  publicaties  thematische publicaties  varia
- Didactische film « Hoe verloopt een controle in de horeca »:
http://www.favv.be  professionelen  publicaties  audiovisuele publicaties
- B2C-gidsen:
http://www.favv.be  professionelen autocontrole  autocontrolegidsen sector distributie
- Quick Start Fiches :
http://www.favv.be  professionelen autocontrole sector distributie B2C : Quick Start Fiches

Controles

Van 12 tem 18 juni zullen 17 controleurs van de lokale controle eenheid Oost-Vlaanderen ongeveer 340 inrichtingen uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen controleren: slagers, bakkers, detailhandels, restaurants, grootkeukens, kinderdagverblijven, schoolkantines, enz.

Journalisten die interesse hebben om de infosessie en/of de controles te volgen kunnen contact opnemen met de woordvoerder van het FAVV. Na afloop van de actie zullen de globale resultaten bekend gemaakt worden.
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers : Philippe Houdart 0478/50.01.72