Agenda van de ministerraad van 21 april 2017

17:31 20/04/2017


Bron: 


FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op http://www.presscenter.org en http://www.belgium.be.Omzetting van de Europese richtlijnen betreffende asielzoekers

Organisatie van het Belgisch Commissariaat-generaal voor internationale tentoonstellingen

Regie der gebouwen: overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de nieuwe gevangenis in Antwerpen

Overheidsopdracht voor de vormgeving en opzetting van de digitale transformatie van de overheid

Opdrachten, samenstelling en werking van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

Overheidsopdracht voor FOD Financiën: vernieuwing en uitbreiding van het netwerk Megaports

Overheidsopdracht voor de uitgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor vrijwilligers

Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Vaststelling van het remgeld voor de consultatie van bepaalde gespecialiseerde artsen

Zelfstandigen: niet toegelaten activiteit op zondag, administratieve sancties en statuut van nationale solidariteit

Bijkomende voorwaarden in verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Vastlegging vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2017

Verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen

Uitsluiting van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting

Partnerschap tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen en het Studiecentrum voor kernenergie voor het beheer van verbruikt uranium

Beheer van het register voor broeikasgassen van België

Defensie: Belgische deelname aan een vormingsopdracht in Benin

Defensie: Aanvraag voor militaire ondersteuning ten voordele van Belgische vertegenwoordigingen in risicogebied

Varia

Publicatiedatum: 


don, 20/04/2017 - 17:03


Bedrijfsinformatie


Delen

url van deze pagina: hier