D'IETEREN : Inkoop van eigen aandelen

18:02 17/03/2017

Eigen aandelen
PERSMEDEDELING:
INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Vrijdag 17 maart 2017 – 18uInkoop van eigen aandelen

In overeenstemming met artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van Vennootschappen, maakt de vennootschap s.a. D’Ieteren n.v. vandaag bekend dat zij tussen
10 en 16 maart 2017, 42.853 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel. De aandelen werden gekocht
voor een gemiddelde prijs van 42,60 EUR per aandeel. Deze terugkoopactie werd verricht ter dekking van
aandelenoptieplannen ten voordele van het kaderpersoneel, krachtens de bevoegdheid verleend aan de Raad
van bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 5 juni 2014.


GEDETAILLEERDE OPERATIES PER DAG

Datum Aa nta l aandelen Ge m i dde l de koers (EUR) Mi ni m a l e koers (EUR) Ma x i ma l e koers (EUR) Tota le prijs (EUR)

10 maart 2017 9. 514 41, 85 41,33 42, 16 398. 133
13 maart 2017 9. 810 42, 47 41,85 42, 74 416. 606
14 maart 2017 9. 649 43, 03 42,66 43, 58 415. 150
15 maart 2017 7. 197 42, 75 42,56 42, 92 307. 695
16 maart 2017 6. 683 43, 06 42,64 43, 32 287. 783

Tota a l 42. 853 42, 60 1.825. 367Einde van de persmededeling
Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel.: +32 2 536 54 39 Ɩ fax: +32 2 536 91 39 Pagina 1/2
BTW BE 0403.448.140 - RPR Brussel Ɩ http://www.dieteren.com/nl
PERSMEDEDELING:
INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Vrijdag 17 maart 2017 – 18u


PROFIEL VAN DE GROEP
D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie
na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en
ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep
heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini,
Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2016 een marktaandeel van
ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen
respectievelijk 3,1 miljard EUR en 75,8 miljoen EUR in 2016.

- Belron (voor 94,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De
onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken
waaronder Carglass, Safelite AutoGlass en Autoglass. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere
verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing
van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen. De omzet en het
aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 190,7 miljoen EUR in 2016.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt
notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires onder een iconisch merk in 102 landen via een multichannel
distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 145,2 miljoen EUR en 34,0 miljoen EUR in
2016.

FINANCIËLE KALENDER
Laatste vijf persmededelingen Volgende evenementen
(met uitzondering van persmededelingen met betrekking tot de inkoop of verkoop van eigen
aandelen)


1 juni 2017
6 maart 2017 Jaarresultaten 2016 Algemene Vergadering &
Trading Update
7 februari 2017 6 juni 2017
Opwaartse herziening van D’Ieteren’s Notering ex coupon (ex
verwachtingen voor FY 2016 date)
24 januari 2017 8 juni 2017
D’Ieteren bezit 100% van de Moleskine Uitkering van het dividend
aandelen (payment date)
19 december 2016 31 augustus
Trading Update Halfjaarresultaten 2017
2017
19 december 2016 Roland D’Ieteren zal zijn mandaat als Voorzitter
van de Raad van bestuur ter beschikking
stellen in 2017

CONTACTPERSONEN

Axel Miller, Chief Executive Officer
Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer
Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: http://www.dieteren.com

De D’Ieteren app is beschikbaar op:
Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel.: +32 2 536 54 39 Ɩ fax: +32 2 536 91 39 Pagina 2/2
BTW BE 0403.448.140 - RPR Brussel Ɩ http://www.dieteren.com/nl

Dissemination technology Webdisclosure.com - copyright 2005-11 SYMEX ECONOMICS all rights reserved


Bedrijfsinformatie


Delen

url van deze pagina: hier