Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

15:01 17/02/2017


Bron: 


Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportage-nota over het redesign-programma van de federale overheid.

Conform de beslissing van de ministerraad van 3 juli 2015 werd het redesign-programma opgestart. Het gaat om een veranderproject met als doelstelling het verhogen van de efficiëntie van de overheid en het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers en ondernemingen. In deze context werden in een eerste fase acht verbetertrajecten geïdentificeerd:centraal gecoördineerde federale aankopen

inning van overheidsinkomsten

vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid

operationele excellentie in het domein veiligheid

operationele excellentie in het domein gezondheid

integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD's en andere federale overheidsdiensten (horizontale integratie)

Operationele excellentie in het domein van de studiediensten

Digitale transformatie van de overheid
Elk van deze individuele trajecten werden onder het sponsorship van een vakminister gebracht.

De nota bevat een beschrijving, stand van zaken en planning van elk traject.


Publicatiedatum: 


vri, 17/02/2017 - 14:53


Bedrijfsinformatie


Delen

url van deze pagina: hier