Dejan Veljkovic krijgt 5 jaar cel met uitstel in ruil voor medewerking met gerecht (2)

Fraudeonderzoek Belgisch voetbal
ANTWERPEN 17:58 20/11/2018 (BELGA)

In het memorandum dat spelersmakelaar Dejan Veljkovic heeft afgesloten met het federaal parket, verbindt hij zich ertoe om oprechte en volledige verklaringen af te leggen over zijn aandeel in het dossier en over de rol van derden. In ruil krijgt hij een celstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro met uitstel en zal zijn illegaal verkregen vermogen verbeurd verklaard worden. Dat blijkt uit de toelichting van de overeenkomst door zijn advocaten op een persconferentie in Antwerpen.

Het memorandum heeft veel voeten in de aarde gehad. Al op 15 oktober, de dag voor de eerste verschijning van Veljkovic voor de raadkamer in Tongeren, hebben zijn advocaten toenadering gezocht tot het federaal parket. Pas gisteren/maandag was alles rond. "We hebben een goed evenwicht proberen zoeken, die voor beide partijen voordelig is", stelde advocaat Kris Luyckx.
Veljkovic heeft zich ertoe verbonden om uitgebreide verklaringen af te leggen. Hij zal niet alleen zijn eigen activiteiten als makelaar in binnen- en buitenland toelichten, maar hij zal ook een boekje opendoen over de rol van de voetbalclubs, de andere makelaars, de spelers en eventueel ook over de rol van de journalisten, indien dat gevraagd wordt.
Ook de financiële afspraken en de geldstromen zullen aan bod komen. Zo gaat hij de financiële constructies toelichten en wie de begunstigden waren. Hij zal een overzicht geven van de verworven vermogensvoordelen en waar die zich bevinden. Het beïnvloeden van voetbalwedstrijden door middel van (een poging tot) omkoping zal eveneens besproken worden.
Veljkovic heeft zich ook bereid verklaard om alle andere activiteiten toe te lichten waar hij weet van had, maar zelf niet bij betrokken was. "Hij zal ook toelichting geven bij de betrokkenheid van personen die nog niet gekend zijn in het onderzoek, of wiens rol nog niet is uitgeklaard. De speurders weten namelijk nog lang niet alles", verzekerde Luyckx. (BIN, ALG, SPN, ALG, COR 327, TIP, nl)Beelden