Brussels gewest heeft eerste gezondheidsplan van het land

BRUSSEL 15:30 12/07/2018 (BELGA)

Het Brussels gezondheidsplan heeft de ambitie om de ongelijkheden op het vlak van gezondheid weg te werken, een toegankelijk en samenhangend zorgtraject voor alle Brusselaars te garanderen en de kwaliteit van het gezondheidsbeleid te versterken. Dat was de boodschap van de bevoegde ministers Guy Vanhengel en Didier Gosuin, die zich sterk maakten dat Brussel daarmee het eerste allesomvattende gezondheidsplan van het land heeft. Eén van de opmerkelijke maatregelen is de lijn 0,5 voor de meest kwetsbare groepen.

Het gezondheidsplan is een allesomvattend plan, opgebouwd rond drie pijlers, 17 doelstellingen en 45 maatregelen, dat tegelijk een richtplan is voor het gezondheidsbeleid van de komende zeven jaar. Het plan groeide uit overleg met alle actoren en werd een week geleden in eerste lezing goedgekeurd door de Brussels regering. De Adviesraad en Beheerraden van Iriscare hebben deze zomer de tijd om een advies uit te brengen, waarna het plan na het reces in tweede lezing zal worden goedgekeurd.
Om de ongelijkheden weg te werken komt er een gezondheidstoets in alle beleidsmaatregelen, vergelijkbaar met de armoedetoets. Om de toegang tot de gezondheidszorg voor de meest kwetsbare groepen te vergemakkelijken, wordt een intermediaire gezondheidslijn ingevoerd, de lijn 0,5. Het gaat om een concept uitgedacht door het RIZIV en Dokters van de Wereld om kwetsbare patiënten die geen toegang hebben tot zorg te begeleiden naar het klassieke en reguliere zorgcircuit. Voort wil de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) samen met de verschillenden actoren een perinataliteitsplan opstellen, waardoor elke jonge moeder binnen de eerste maanden na de geboorte een arts ziet.
Het plan wil ook een toegankelijk en samenhangend zorgtraject voor alle Brusselaars als antwoord op de verschillende uitdagingen op het gezondheidsvlak: de demografische explosie, de vergrijzing, de explosie van chronische zieken, en de budgettaire moeilijkheden. Er komt met "Brupreventie" één informatiepunt over gezondheidspreventie - over peventie-, screenings- en vaccinatiecampagnes, en de coördinatie van de preventieprogramma's wordt verbeterd.
De zesde staatshervorming zorgde voor een verdere versnippering van de bevoegdheden in de gezondheidszorg, maar heeft de GGC ook een coördinatierol terzake gegeven, stelde Gosuin. Hij wil dan ook overleg opstarten met alle bevoegde overheden om coherente gezondheidsprogramma's uit te werken die de Brusselse bevolking ten goede komen. Het plan zet ook in op een democratische gezondheidszorg. (BIN, POL, AHO, KVH, nl)Beelden