15 Tips voor het schrijven van een efficiënt persbericht

 • Zorg voor een goede opbouw van uw persbericht en behandel de vijf W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom) en één H-vraag (hoe) in de lead.
 • Zorg voor een catchy, attractieve titel.
 • Hou persberichten kort en zakelijk (max. 1 A4).
 • Schrijf duidelijke taal: begrijpbaar voor een groot publiek, to-the-point en beknopt.
 • Een persbericht is geen advertentie: gebruik dus geen ronkende superlatieven maar wees eerlijk en correct.
 • Beperk het persbericht tot één onderwerp.
 • Behandel regionale of lokale aspecten in aparte alinea’s.
 • Inhoud: nieuwswaarde is belangrijk, probeer in te spelen op de actualiteit. Hou ook rekening met de nieuwsconjunctuur van de dag.
 • Zorg voor een aantrekkelijke presentatie van je persbericht, conform de huisstijl van de onderneming.
 • Vergeet onderaan niet de contactgegevens te vermelden. Maak duidelijke afspraken over wie in de organisatie verantwoordelijk is voor een persbericht en zorg ervoor dat die persoon ook werkelijk bereikbaar is voor de journalisten.
 • Zorg voor goede achtergrondinformatie, maar stop die als bijlage bij het persbericht. Let wel op dat de attachments geen virussen bevatten of dat ze te zwaar zijn.
 • Vermeld een datum van verzending en maak duidelijk of er een embargo op het persbericht rust.
 • Het beste tijdstip voor het verspreiden van een persbericht is tussen 11u en 16u. Deze regel geldt niet bij crisiscommunicatie.
 • Communiceer op regelmatige tijdstippen met de pers. Herhaalde communicatie via persberichten onderbouwt een degelijke relatie met de pers. Dit laatste kan nuttig zijn in tijden van crisiscommunicatie.
 • Houd ook voor beeldmateriaal rekening met het type medium waarvoor je schrijft.